Monday, October 28, 2013

Halloween: snacks and words

Are you doing anything for Halloween this year? Do you like cooking for friends? Find out how to make super-easy and fun Halloween snacks. Click on the image and do the learning activities online.You can also do this quiz or choose a crossword:

Wednesday, October 23, 2013

Certificats EOI. Proves de règim lliure d'anglès. Convocatòria Febrer 2013


El Departament d'Ensenyament organitza les proves de règim lliure per a l'obtenció dels certificats de nivell intermedi i de nivell avançat d'anglès. El primer correspon a 390 hores lectives i al nivell B1 del Consell d'Europa i el segon, a 650 hores lectives i al nivell B2 del Consell d'Europa.
La inscripció dóna dret a fer un únic examen que consta d'una prova escrita i una prova oral. Teniu exàmens de prova enllaçats a la pàgina Official English Exams del Bloc d'Anglès de l'Institut.
Per presentar-se a les proves cal:
  • Acreditar que s'ha superat el segon curs d'ESO.
  • Tenir com a mínim quinze anys o complir-los durant l'any de la inscripció a la prova. 
INSCRIPCIÓ: del 25 de novembre (a partir de les 9 hores) fins al 29 de novembre de 2013 
Només es pot fer la inscripció en règim lliure, és a dir, no us hi podeu inscriure si esteu matriculats a l'EOI com alumnes oficials. 

La quantitat de places màximes ofertes es fixa d'acord amb les disponibilitats d'espai i de professorat de cada EOI. La inscripció es cobreix d'acord amb l'ordre de demanda i es tanca en el moment que es cobreixen les disponibilitats màximes de cada centre.
 
Més informació a la pàgina de l'EOI de Badalona i a gencat.cat.