Monday, November 12, 2012

Certificats d'anglès de l'Escola Oficial d'Idiomes. Convocatòria extraordinària


El Departament d'Ensenyament organitza les proves de règim lliure per a l'obtenció dels certificats de nivell intermedi i de nivell avançat d'anglès. El primer correspon a 390 hores lectives i al nivell B1 del Consell d'Europa i el segon, a 650 hores lectives i al nivell B2 del Consell d'Europa.
La inscripció dóna dret a fer un únic examen que consta d'una prova escrita i una prova oral. Teniu exàmens de prova enllaçats a la pàgina Official English Exams del Bloc d'Anglès de l'Institut.
Per presentar-se a les proves cal:
  • Acreditar que s'ha superat el segon curs d'ESO.
  • Tenir com a mínim quinze anys o complir-los durant l'any de la inscripció a la prova. 
INSCRIPCIÓ: del 26 de novembre (a partir de les 9 hores) fins al 30 de novembre de 2012 per via telemàtica a gencat.cat
Només es pot fer la inscripció en règim lliure, és a dir, no us hi podeu inscriure si esteu matriculats a l'EOI com alumnes oficials. 
Més informació a la pàgina de l'EOI de Badalona i a gencat.cat.

Thursday, November 8, 2012

The Fonix 2013


Do you want to take part in the English Competition The Fonix?  Once again we are going to join THE FONIX 2013 (The Sixth English Competition for Catalan Schools), which is designed to promote the use of English among school students through a fun and educational competition in an informal educational setting. Participation is free. 
The competition is financed exclusively by the organisers (International House Barcelona and the Fundació Catalana de l'Esplai) and the sponsors (Cambridge University PressEl Corte Ingles, and Netlanguages). The competition also receives support from the Department of Education of the Government of Catalonia, as part of its plan of excellence for the promotion of the use of English in schools.
Here you will find related information and links about rulesprizes or the calendar
If you're interested in taking part, talk to your English teacher.

For information in Catalan, click here.
For information in Spanish, click here.