Monday, November 12, 2012

Certificats d'anglès de l'Escola Oficial d'Idiomes. Convocatòria extraordinària


El Departament d'Ensenyament organitza les proves de règim lliure per a l'obtenció dels certificats de nivell intermedi i de nivell avançat d'anglès. El primer correspon a 390 hores lectives i al nivell B1 del Consell d'Europa i el segon, a 650 hores lectives i al nivell B2 del Consell d'Europa.
La inscripció dóna dret a fer un únic examen que consta d'una prova escrita i una prova oral. Teniu exàmens de prova enllaçats a la pàgina Official English Exams del Bloc d'Anglès de l'Institut.
Per presentar-se a les proves cal:
  • Acreditar que s'ha superat el segon curs d'ESO.
  • Tenir com a mínim quinze anys o complir-los durant l'any de la inscripció a la prova. 
INSCRIPCIÓ: del 26 de novembre (a partir de les 9 hores) fins al 30 de novembre de 2012 per via telemàtica a gencat.cat
Només es pot fer la inscripció en règim lliure, és a dir, no us hi podeu inscriure si esteu matriculats a l'EOI com alumnes oficials. 
Més informació a la pàgina de l'EOI de Badalona i a gencat.cat.